• slide
 • slide
 • slide

Privacy policy

Webcomp - Rudi Vande Weghe verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (GDPR), die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Dit betekent dat:

 • - persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden:
  • - om een dienstverlening of een contract uit te voeren (vb. online ticket)
  • - om informatie te verstrekken aangaande de werking, de diensten, het aanbod en de toekomstige activiteiten van Tantrastudio (vb. nieuwsbrief)
  • - voor statistische doeleinden, historisch onderzoek en archivering in het algemeen belang
 • - persoonsgegevens niet langer bijgehouden worden dan nodig
 • - persoonsgegevens niet doorgegeven worden aan derden
 • - de gebruiker steeds toegang heeft tot zijn gegevens en deze kan doen verbeteren of laten verwijderen
 • - technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen de gegevens beschermen tegen ongeautoriseerde verwerking of accidenteel verlies.